Lopende opdrachten
datum naam opdracht status
16-04-2013 M. van Nouhuys portret voltooid
11-05-2013 Ch. Landré stadsgezicht voltooid
01-01-2012 H. van Weel portret uitvoering 2014
laatste update: 10 mei 2014